Jak właściwie wybrać skuteczny impregnat do drewna?


Impregnacja drewna ma jeden główny cel – zabezpieczenie drewna przed jego rozkładem i zniszczeniem pod wpływem mikroorganizmów takich jak grzyby czy owady. Proces niszczenia drewna jest też nierozerwalnie związany z dużą wilgotnością drewna, gdyż woda wnikająca w jego strukturę stwarza odpowiednie środowisko dla rozwoju niszczących drobnoustrojów, w tym przed wszystkim grzybów. Prawidłowe zabezpieczenie drewna na zewnątrz powinno uwzględniać te dwa aspekty: po pierwsze ochrona przed wnikaniem wody i po drugie aktywne zwalczanie pojawiających się w drewnie grzybów i owadów.

Zabezpieczanie drewna przed wnikaniem wody można uzyskać poprzez jego nasączanie różnymi substancjami hydrofobowymi, przykładowo olejami do drewna, lub poprzez wytworzenie nieprzepuszczalnej dla wody powłoki poprzez użycie lakierów, lazury, czy lakierobejcy do drewna.  Jeśli mówimy o impregnowaniu drewna ogrodowego, tarasów czy mebli ogrodowych jako sposobowi przeciw wnikaniu wody to preparatami najbardziej odpowiadającymi tej definicji są oleje, gdyż to one najgłębiej wnikają w drewno, wytwarzając w nim warstwę odporną na wodę. Lakiery i lazury do drewna wytwarzają powłokę na powierzchni drewna, trudno więc tu mówić o impregnacji.  Decydując się na konkretny olej do drewna powinno się wybrać taki, który jak najgłębiej wnika w strukturę drewna i jak najdłużej utrzymuje swoje właściwości izolacyjne przed wodą. Z całej gamy olejów do zabezpieczania drewna na zewnątrz, najbardziej skutecznym jest olej Tungowy. Znany ze swoich szczególnych właściwości, od setek lat jest używany w szkutnictwie. Olej Tungowy jest bardzo odporny na działanie wody, w tym także słonej i bardzo długo zachowuje swoje właściwości hydroizolacyjne. Olej Tungowy jest więc doskonałym rozwiązaniem przy zabezpieczaniu zarówno drewna przydomowego i ogrodowego przed wnikaniem wody i tworzeniem dogodnych warunków dla rozwoju niszczących mikroorganizmów. Poprzez łatwość pielęgnacji olej jest najlepszym rozwiązaniem przy zabezpieczaniu tarasów drewnianych. Olej Tungowy jako olej do tarasu drewnianego sprawdzi się z całą pewnością doskonale i przy cyklicznych zabiegach pielęgnacyjnych zabezpieczy olejowany taras na wiele lat.

Samo zabezpieczenie drewna przed nadmiernym wnikaniem wody nie jest jednak w stanie go zabezpieczyć całkowicie przed wnikaniem wilgoci. Te niewielkie ilości wilgoci są jednak wystarczające aby umożliwić rozwój np. grzybów czy sinizny drewna, które nieodwracalnie mogą zniszczyć jego strukturę, spowodować próchnienie, zmiany koloru i odporności, a w konsekwencji całkowite zniszczenie drewnianych elementów.

Aby temu zapobiec stosuje się preparaty zawierające substancje chemiczne, aktywnie zwalczające rozwijające się grzyby, bakterie czy owady. To właśnie takie preparaty są właściwymi impregnatami do drewna.

Impregnat do drewna na zewnątrz aby był skuteczny musi zawierać odpowiednie związki chemiczne które zwalczają mikroorganizmy niszczące drewno. Skuteczny impregnat do drewna musi zawierać takie aktywne substancje zwane biocydami w odpowiedniej ilości. Zbyt niska ich zawartość nie zabezpieczy drewna przed rozwojem pleśni czy sinizny. To czy dany preparat zawiera takie aktywne substancje w odpowiednich ilościach czy nie, kontrolowane jest przez państwowy Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Proces rejestracji i dopuszczenia przez ten Urząd do obrotu takich preparatów jest bardzo szczegółowy, długotrwały i skomplikowany. Wymaga przeprowadzenia dokładnych badań w certyfikowanym laboratorium potwierdzających działanie takiego impregnatu  Tylko przebadane i skutecznie działające impregnaty do drewna otrzymują dopuszczenie do obrotu, które jako odpowiedni numer pozwolenia musi być podawany na każdym opakowaniu impregnatu do drewna. Jeśli takiego numeru zezwolenia na opakowaniu nie ma to  znaczy, że taki preparat nie posiada właściwości zwalczania niszczących drewno grzybów czy owadów.  Warto więc przed podjęciem decyzji sprawdzić czy na opakowaniu jest numer zezwolenia wydanego przez URPL aby nie wydać pieniędzy na preparat, który nie posiada substancji aktywnie chroniących drewno przed jego destrukcją biologiczną, lub ilość takich substancji jest zbyt mała aby zapewnić skuteczną ochronę a impregnatem jest tylko z nazwy.

Warto zwrócić uwagę, że drewno można wstępnie zaimpregnować aktywnymi biobójczo impregnatami do drewna, czyli nasączyć środkami przeciw rozwojowi grzybów i owadów oraz nadać mu oczekiwany kolor, a następnie aby zwiększyć jego ochronę przed wodą zaimpregnowane drewno można dodatkowo zaolejować.  W ten sposób uzyskamy bardzo trwałe i kompleksowe zabezpieczenie drewna narażonego na warunki atmosferyczne, oraz znakomity efekt estetyczny i wizualny. Oleje do drewna i oleje do tarasów wiodących producentów bez problemu można aplikować na położony wcześniej aktywny impregnat do drewna. Aby mieć pewność co do skuteczności tego rozwiązania najlepiej jest skorzystać z olejów i impregnatów do drewna tego samego producenta.